Trwają prace modernizacyjne na serwerze. Video będzie dostępne wkrótce. Przepraszamy za niedogności.

Wskazania do zastosowania gorsetów i jak tego uniknąć?

W terapii bólu kręgosłupa od wielu lat używano różnych typów gorsetów. Obecnie z powodu coraz bardziej czynnościowego podejścia do leczenia, ich stosowanie jest stopniowo marginalizowane. Niemniej, są sytuacje, w których warto o nich pomyśleć. Oczywiście należy pamiętać, że przewlekłe unieruchomienie niesie za sobą szereg negatywnych skutków dla pacjenta np. osłabienie mięśni i nasilenie osteoporozy.

Do sytuacji, w których stosujemy gorsety należą przede wszystkim złamanie osteoporotyczne i doleczanie złamań, ale także leczenie zespołów bólowych u osób, u których nie mamy z powodów rozmaitych przeciwwskazań, innych możliwości leczenia. Wspomnieć należy również o prewencji złamań w przypadkach przerzutów nowotworowych do kręgów. W złamaniach osteoporotycznych stosujemy zgodnie z wytycznymi gorsety jak najkrócej, traktując je jedynie jako doraźne leczenie przeciwbólowe. W doleczaniu złamań, zależnie od wskazań lekarza prowadzącego leczenie. W zespołach bólowych przyjmujemy strategię, że to gorset jest dla pacjenta a nie pacjent dla gorsetu, traktują gorset jako dodatkową tabletkę przeciwbólową.  

Najczęściej stosowane gorsety to: 

  • gorset Jewetta - głównie w leczeniu złamań, wysokie ortezy półsztywne - w leczeniu schorzeń w odcinku piersiowym i lędźwiowym, 
  • sznurówki lędźwiowe - w schorzeniach odcinka lędźwiowego zwłaszcza poniżej l2 l3 oraz 
  • kołnierze ortopedyczne - w obrębie odcinka szyjnego. 

Ponieważ w naszych uwarunkowaniach stosowanie większości ortez pozostaje między innymi z powodu refundacji domeną poradni specjalistycznych, nie będziemy szczegółowo omawiać wszystkich aspektów z nimi związanych. Należy jedynie podkreślić, że tam, gdzie to tylko możliwe najlepszym gorsetem dla pacjenta będzie jego własny gorset mięśniowy.