Wstęp do biomechaniki

Jest sprawą oczywistą, że dolegliwości bólowe kręgosłupa zależą w znacznej mierze od obciążeń, którym on podlega. Każdy skłon wywołuje wzrost ciśnienia w krążkach międzykręgowych. Można powiedzieć, że każdy skłon, zależnie od odcinka i pozycji, to zwiększenie nacisku na kręgosłup o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilogramów. 

Aby dobrze zrozumieć mechanizm powstawania i przebiegu dolegliwości bólowych kręgosłupa musimy zwrócić uwagę nie tylko na jego anatomię, ale również wyobrazić sobie kręgosłup dynamicznie - w ruchu.

Podejmując się leczenia kręgosłupa, musimy uświadomić sobie, że stanie i chodzenie oznacza ciągły proces tracenia i łapania równowagi. Nie jest przesadą, że całe ciało wpływa na funkcję kręgosłupa, ale jak dla każdej budowli najważniejsze są fundamenty, tak dla kręgosłupa najważniejsza jest funkcja kończyn dolnych i miednicy.

Myślę , że ten prosty przykład uzmysłowi Państwu, z jak skomplikowaną sytuacją musimy się zmierzyć (scena z balansowaniem kijkiem na palcu). A dodatkowo - i to stwierdzenie stanowi clou całej problematyki - zaburzenie swobodnej, pełnej ruchomości w jednej okolicy narządu ruchu natychmiast powoduje nieprawidłową pracę innych jego  części 

W tym module przedstawmy kilka wybranych, najbardziej podstawowych zależności biomechanicznych, z którymi najczęściej spotykamy się w codziennej praktyce. 

Oczywiście, nie zapominamy również o całym szeregu innych patologicznych procesów związanych z powstawaniem i przewodzeniem bólu, przebiegających w podrażnionych tkankach, ale ich omówienie znacznie przekraczałoby ramy tego modułu.

Autor: lek. Marek Duszkiewicz